Om företaget

Garanti


OBS VID BESTÄLLNING, KOLLA NOGA ATT DELEN PASSAR. 
JÄMFÖR GÄRNA ORIGINALNUMMER ELLER ARTIKELNUMMER PÅ DELEN. 
REGISTRERINGSNUMMERSÖKNING GARANTERAR INTE ATT DELEN PASSAR PÅ JUST DIN BIL. 

Levererad vara är begagnad och försäljs i befintligt skick. 
Vad gäller fel ansvarar säljaren gentemot konsument endast om varan enligt konsumentköplagen anses vara felaktig. 
För att köparen skall äga rätt att åberopa fel måste reklamation ske inom 8 dagar. 
Köparen äger under inga förhållanden rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet. 
Rätt till retur föreligger, mot företeende av kvitto, för oskadade varor som återlämnas inom 8 dagar från leveransdatum. 
Vid retur uttages för varje returnerad vara en avgift uppgående till 20% av priset, dock för varje vara lägst 200 kronor, samt eventuell frakt. 
Elektronikdelar eller vara inköpt för ett pris under 200 kronor återtages ej. 
Ej heller återtages isärtagna eller på annat sätt bearbetade varor. ​​​​​​​
​​​​​​​

Vid retur


Kontakta alltid AAA BILDEMONTERING först.
OBS! Vi tar ej emot returnerade varor mot postförskott!

Miljö


När du lämnar din bil till oss så kommer den till ett bilåtervinnings företag som är både Auktoriserat av Länsstyrelsen och Certifierat enligt Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund. Vi återvinner hela 85% av din bil! Vi ser till att din bil tas omhand och återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt.​​​​​​​
  • Vi ser till att din bil tas omhand och återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt.
  • Bilen dräneras på alla vätskor och miljöfarliga avfall tas om hand
  • Bilen demonteras och sorteras upp där olika material till gå till återvinning eller återanvändning.
  • Till slut pressas den ihop och vi ser till att den körs av godkänd transportör till fragmentering för att så småningom bli till ny plåt.